Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm.  o) zákona č.  18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je IČO: 52491838 se sídlem Kopčianska 10,851 01 Bratislava – městská část Petržalka

(dale jen „provozovatel“).

 • Kontaktní údaje provozovatele jsou

WaterGuard s.r.o.

Kopčianska 10 851 01

Bratislava – městská část Petržalka

Tel: +421 0911 443 223

post@waterguard.cz

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, sítový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní  nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě vyplnění Vaší objednávky.
 • Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm.  b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm.  f) Zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm, a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem: při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
 • ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu 5 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl / la svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

 • Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

 • příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • provozovatel zamýšlí předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 • za podmínek stanovených v Zákoně máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
 • právo vznést námitky proti zpracování podle § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická i organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 • odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • s těmito podmínkami souhlasíte a zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře souhlasíte, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Provozovateli poskytl / la.

Tyto podmínky nabývají účinnost dne …… 2020

Cookies

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 1.1.2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod
Webové stránky www.waterguard.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Náš web obsahuje také Cookies třetích stran. Níže uvádíme informace o Cookies a jejich použití.

2. Co jsou soubory cookies?
Cookies jsou části dat, obvykle uložené v textových souborech, které webové stránky ukládají do počítačů návštěvníků za účelem uložení řady informací, obvykle specifických pro daného návštěvníka – nebo spíše zařízení, které používá k prohlížení stránky – jako je prohlížeč nebo mobilní telefon. Cookies vám umožňují přihlásit se na jedné stránce, poté se pohybovat na další stránky a zůstat přihlášeni. Umožňují vám nastavit předvolby pro zobrazení stránky, aby si je zapamatoval, až se na ni příště vrátíte. Téměř všechny webové stránky nějakým způsobem používají soubory cookie a každá stránka, kterou na těchto stránkách navštívíte, zapisuje soubory cookie do vašeho počítače a přijímá je z něj zpět.

3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Typy Cookies

4.1 Nezbytné soubory cookies

Nezbytné soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webu. Tyto soubory cookie anonymně zajišťují základní funkce a bezpečnostní prvky webu. Tyto soubory Cookies jsou povoleny i bez Vašeho souhlasu.

4.2 Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

4.3 Reklamní soubory cookies

Reklamní soubory cookie se používají k poskytování relevantních reklam a marketingových kampaní návštěvníkům. Tyto soubory cookie sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace za účelem poskytování přizpůsobených reklam. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

4.4 Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.
4.5 Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies se používají k pochopení a analýze klíčových výkonnostních indexů webových stránek, což pomáhá při poskytování lepší uživatelské zkušenosti pro návštěvníky. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

4.6. Ostatní cookies

Další nekategorizované soubory cookie jsou ty, které jsou analyzovány a dosud nebyly zařazeny do žádné kategorie. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

5. Umístěné cookies

Cookie IdDoménaTrvání
cookieyes-consentwww.waterguard.cz1 rok
Popis
Tento soubor cookie vytváří služba CookieYes a slouží k zapamatování souhlasu uživatelů, aby bylo možné respektovat jejich preference při dalších návštěvách tohoto webu. O návštěvnících webu neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje.
Cookie IdDoménaTrvání
elementorwaterguard.cznikdy
Popis
Tento soubor cookie je využíván tématem WordPress tohoto webu. Vlastníkovi webu umožňuje v reálném čase implementovat nebo měnit obsah webu.
Cookie IdDoménaTrvání
wpEmojiSettingsSupportswaterguard.czrelace
Popis
WordPress nastaví tento súbor cookie, keď používateľ interaguje s emotikonmi na webe WordPress. Pomáha určiť, či prehliadač používateľa dokáže správne zobraziť emotikony.
Cookie IdDoménaTrvání
_ga_*.waterguard.cz1 rok 1 měsíc 4 dní
Popis
Služba Google Analytics nastavuje tento súbor cookie na ukladanie a počítanie zobrazení stránky.
Cookie IdDoménaTrvání
_ga.waterguard.cz1 rok 1 měsíc 4 dní
Popis
Nástroj Google Analytics vytváří tento soubor cookie k vypočítávání údajů o návštěvnících, relacích a kampaních a ke sledování využití webu, což slouží k tvorbě analytických zpráv o webu. Soubor uchovává údaje anonymně a k rozpoznávání jednotlivých návštěvníků webu používá náhodně vygenerované číslo.
Cookie IdDoménaTrvání
YSC.youtube.comrelace
Popis
Tento soubor cookie je vytvářen službou YouTube a monitoruje zhlédnutí vložených videí na stránkách YouTube.
Cookie IdDoménaTrvání
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com6 měsíce
Popis
Tento soubor cookie je vytvářen službou YouTube k měření rychlosti připojení, pomocí níž se určuje, zda uživatel obdrží nové nebo staré rozhraní přehrávače.
Cookie IdDoménaTrvání
VISITOR_PRIVACY_METADATA.youtube.com6 měsíce
Popis
YouTube nastavuje tento súbor cookie tak, aby uložil stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu.

7. Souhlas
Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, souhlasíte s používáním kategorií souborů cookies a pluginů, které jste vybrali v rozbalovací nabídce, jak je popsáno v tomto prohlášení o souborech cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

8. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje ve spodní části tohoto prohlášení o cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

10. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Waterguard s.r.o.
IČ: 52491838
Kopčianska 10
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Web: www.waterguard.cz
E-mail: info@waterguard.cz

Tyto zásady cookies jsou účinné a platné od 1.1.2022 pro všechny občany Evropského hospodářského prostoru.